Kontakt

Telefon: 603-942-854
Błysk. Anna Kordowska
ul. Św. Ducha 5/9,
70-205 Szczecin tel.